Thumbnail image

kreta

Hydromasážny sprchový panel
s rozprašovacími dýzami

hliníkový lesklý bielo-čierny

Príslušenstvo sprchovacieho panelu
- vodná hmla (rozprašovacie dýzy)
- pevná sprcha s mikrotryskami
- kovová ručná sprcha
- hliníkový panel
- termostatická alebo mechanická
  batéria
- 2 hadice pre teplú a studenú vodu
- konštrukcia pre montáž na rovnú
  stenu
- montážne skrutky

Požadovaný tlak vody
min: 2 atm., max: 4,5 atm.