Thumbnail image

dubai

Hydromasážny sprchový panel hliníkový matný chrómový

Príslušenstvo sprchovacieho panelu
- mikrotrysky
- pevná sprcha s mikrotryskami
- kovová ručná sprcha
- hliníkový panel
- termostatická batéria, alebo
  mechanická batéria
- 2 hadice pre teplú a studenú vodu
- konštrukcia pre montáž na rovnú
  stenu
- montážne skrutky
- na objednávku možné namontovať
  hydromasážny panel aj do rohu

Požadovaný tlak vody
min: 2 atm., max: 4,5 atm.