VÝPLNE SPRCHOVACÍCH KÚTOV
Sprchové kúty s kaleným sklom sa od seba líšia nielen vzorom ale aj hrúbkou.
Sklo grape (60)
Sklo matné (61)
Sklo číre (62)
Sklo frost (63)
Krilex voda (17)
U niektorých modelov sa namiesto kaleného skla
používa výplň z akrylátu, čiže plastová výplň - krilex.
séria model matné 61 číre 62 frost 63 grape 60 voda 17
INFINITY INFINITY S7
INFINITY A4
INFINITY R14
INFINITY R23
INFINITY R33
INFINITY R43
INFINITY C24
INFINITY C34
INFINITY B2
TEKNO TEKNO S4
TEKNO S04
TEKNO A4
TEKNO R14
TEKNO R23
TEKNO R33
TEKNO R43
TEKNO B2
TEKNO B4
CRYSTAL CRYSTAL S3
CRYSTAL S7
CRYSTAL A3
CRYSTAL A4
CRYSTAL R13
CRYSTAL R23
CRYSTAL R33
CRYSTAL R43
VIP VIP S7
VIP A3
VIP A4
VIP R13
VIP R23
VIP R33
VIP B5
FRESH FRESH S5
FRESH S7
FRESH A3
FRESH A4
FRESH R13
FRESH R23
FRESH-WAY FRESH-WAY S5
FRESH-WAY S7
FRESH-WAY A3
FRESH-WAY A4
FRESH-WAY R13
FRESH-WAY R23
ADMIRAL ADMIRAL S7
ADMIRAL A4
ADMIRAL R14
ADMIRAL 23
ADMIRAL R33
ADMIRAL B2
BETTER BETTER S3
BETTER S7
BETTER P3
BETTER A3
BETTER A4
BETTER R13
BETTER R23
BETTER R33
BETTER R43
BETTER B5
EXTRA EXTRA S2
EXTRA S5
EXTRA S7
EXTRA S12
EXTRA A3
EXTRA A4
EXTRA R13
EXTRA R23
EXTRA P3
EXTRA P4
OASIS OASIS F1
OASIS F2
OASIS F3
GLASS GLASS S1
GLASS S2
GLASS S6
GLASS A1
GLASS A2
GLASS A4
GLASS R14
GLASS R24
GLASS B1
GLASS B2
GLASS B4
GLASS B5
GLASS L1
GLASS L2
GLASS L22
MASTER MASTER S2
MASTER S4
MASTER S7
MASTER S4-N
MASTER A4
MASTER R4
MASTER R14
MASTER R23
MASTER B1
MASTER F1
MASTER B2
MASTER B3
MASTER B5
MASTER B6
ROYAL ROYAL A4
ROYAL B2
ROYAL B3
ROYAL F1
ROYAL V2
ROYAL V3
ROYAL V4
ROYAL VA4
ROYAL VF1
ROYAL D2
ROYAL D3
ROYAL D4
LUX LUX L1
LUX L2
LUX L3
LUX L5
LUX B2
LUX B6