Montáž vaničky

 • Murované steny je nutné obložiť až po podlahu. Ak pri montáži zasekáte vaničku pod obklad, sprchovací kút bude presahovať rozmery vaničky a nebude možné ho namontovať!!! Neskôr sa môže na silikónovom tesnení vytvoriť drobná trhlina, ktorá môže mať za následok vlhnutie steny.
 • Transparentným silikónovým tmelom utesníme jednotlivé časti sifónu k vaničke, aby sa materiál sifónu spojil s vaničkou a nedochádzalo neskôr k pretekaniu. Pred zabudovaním samotnej vaničky skontrolujeme tesnosť samotného sifónu.
 • Na utesnenie vaničky (medzeru medzi vaničkou a stenou) použijeme transparentný silikón, utesníme vaničku po celom jej obvode. Necháme vytvrdnúť 24 hodín a až potom začneme s montážou sprchovacieho kútu.

Montáž sprchovacieho kútu

 • Stena musí byť pevná a priestor pre montáž musí byť vo vodováhe a v pravom uhle. 
 • Priestor pre montáž musí byť zbavený nečistôt a prachu. Suchý a odmastený napr. technickým benzínom.
 • Uistite sa, že sprchovacia vanička je osadená správne podľa montážneho návodu.
 • Osobitnú pozornosť treba venovať pri vŕtaní otvorov, aby nedošlo k poškodeniu potrubia alebo elektrických káblov.
 • Pred montážou prosím odstráňte ochrannú fóliu z hliníkových profilov a skontrolujte kompletnosť výrobku a jeho bezchybnosť.
 • Montáž sprchovacieho kútu na vaničku: Pri montáži sprchovacieho kútu na vaničku, treba brať do úvahy, že samotný montážny priestor je od vonkajšej hrany vaničky po začiatok spádovania vaničky, čo je cca 5cm podľa typu vaničky.
 • Montáž sprchovacieho kútu na podlahu: V prípade montáže na podlahu bez vaničky, treba od rozmeru sprchovacieho kútu smerom do vnútra vytvoriť cca min. 5cm rovnú montážnu plochu.

Sprchovací kút skladajte podľa priloženého montážneho návodu. Ak ste návod nedostali v kartóne, kontaktujte ihneď kanceláriu spoločnosti AQUATEK, kde Vám následne prostredníctvom mailu alebo faxu príslušný montážny návod zašlú. Bez montážneho návodu v žiadnom prípade nepokračujte v montáži. V prípade problémov pri montáži kontaktujte kanceláriu spoločnosti AQUATEK, kde Vám radi poskytneme informácie ohľadom správneho postupu pri montáži. V takom prípade majte pri sebe príslušný návod k výrobku, pero a papier.

Sprchovací kút skladajte vždy na sucho bez použitia silikónu (okrem ojedinelých prípadov, kedy je nutné niektoré diely prilepiť, pretože nemôžu byť vŕtané). Ak sprchovací kút namontujete, až po skončení montáže pristúpte k utesneniu sprchovacieho kútu. Každý sprchovací kút spoločnosti AQUATEK sa utesňuje silikónom iba z vonkajšej strany. Je zakázané utesnenie silikónom z vnútornej strany, pretože zastavíte plynulý tok stekajúcej vody medzi profilmi a voda sa tak nedostane do vaničky, ale začne sa v profiloch hromadiť a môže dôjsť k pretekaniu v miestach ako je miesto spojenia skla a tesnenia na pevných častiach rámových sprchovacích kútov z jednej a druhej strany kútu. Na utesnenie sprchovacieho kútu použite sanitárny transparentný silikón a naneste ho na všetky miesta, kde by mohlo dôjsť k pretečeniu, ale iba z vonkajšej strany (napr. miesto, kde sa spája spodný vodiaci profil so zvislým a U profilom na stene + v mieste pochrómovanej krytky pre spojenie uvedených profilov).

Pri osadzovaní sprchovacieho kútu musí byť podklad pod ním vo vodováhe. (vanička, múrik, podlaha). Ak tento podklad nie je rovný, sprchovací kút v žiadnom prípade neprispôsobujte uvedenému podkladu, ale osaďte ho do roviny a do vodováhy a podložte. Vrchné a spodné vodiace profily, u rámových sprchovacích kútov, musia byť vo vodováhe a musia byť od seba rovnako vzdialené po celom obvode sprchovacieho kútu, aby sa dvierka bezchybne osadili a neobmedzila sa tak ich pohyblivosť a tesnosť. 

Pri osadzovaní pántov na sklo všetky ich diely odmastite (pánty, tesnenia, miesta pre uchytenie o sklo, ako aj samotné sklo), aby nedošlo ku klesaniu pántov a následne naspäť zaistite. 

Sprchovacie kúty je nutné po skončení montáže premazať. Mažeme pánty, ktoré otvárajú dvierka, mažeme vrchné a spodné vodiace profily pri zasúvacích dvierkach. Tento úkon opakujeme pravidelne, keď pocítime zhoršené otváranie alebo zasúvanie dvierok. Na mazanie použijeme silikónový olej alebo teflónové mazivo.

Upozornenie:

 • Montáž sprchovacieho kúta nie je jednoduchá a preto sú k montáži potrebné minimálne dve osoby. 
 • Jednotlivé sklenené diely pokladajte vždy na vhodnú mäkkú podložku napr. kartón, nie priamo na dlažbu. Sprchovací kút skladajte vždy na vhodnej mäkkej podložke napr. kartóne, v žiadnom prípade nie na holej dlažbe alebo podlahe, aby ste si pri montáži nepoškriabali hliníkové profily. 
 • Pred montážou a počas nej zaobchádzajte opatrne so sklenenými časťami sprchovacieho kútu – pozor sklo !!! 
 • Pri montáži dajte pozor, aby sklenené hrany, ktoré nie sú orámované hliníkovými profilmi neprišli do kontaktu s inými predmetmi ako napr. dlažba, betón, železo, sklo …